Uyum Yöneticileri İçin Uyum Programı Performans Değerlendirme Rehberi

Giriş:

Uyum programının etkinliği, bir kuruluşun bütün operasyonel süreçlerinin merkezindedir. Ancak bu etkinliği sadece ‘hissederek’ değil, ‘ölçerek’ anlamak gerekir. Etkin bir uyum programı, organizasyonları potansiyel cezai yaptırımlardan koruyabilir, çalışanların güvende hissetmelerini sağlar ve hatta şirketin piyasadaki itibarını yükseltebilir. Bu nedenle, performansın sürekli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi şarttır.

KPI (Anahtar Performans Göstergeleri), bu değerlendirmenin yapı taşlarını oluşturur. Bu göstergeler, uyum programının nerede başarılı olduğunu ve nerede geliştirme ihtiyacı duyduğunu belirlememize yardımcı olur. Her KPI, hem sürecin kalitesini hem de sonuçlarını değerlendirir. Örneğin, uyum vakalarının sayısını ölçmek, bir şirketin mevcut risk profilini anlamamıza yardımcı olabilirken, ortalama keşif ve çözüm zamanları, organizasyonun bu risklere ne kadar hızlı yanıt verdiğini gösterir.

Bu göstergeleri sistematik bir şekilde izlemek, proaktif bir yaklaşım benimsememize ve uyum stratejilerimizi daha bilinçli bir şekilde şekillendirmemize olanak tanır. Daha da önemlisi, bu KPI’ları kullanarak gerçekleştirdiğimiz güncellemeler, şirketin finansal performansından, çalışan memnuniyetine ve müşteri ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede olumlu etkilere sahip olabilir. Ölçümlendirilmiş verilere dayanarak alınan her karar, organizasyonun sadece bugününü değil, geleceğini de şekillendirir.

Bu rehberde, uyum programının performansını değerlendirirken dikkate almanız gereken kritik KPI’ları ele alıyoruz. Her bir KPI’ın neden önemli olduğunu, bu KPI’ları ölçerken elde edeceğiniz faydaları ve nasıl ölçüm yapmanız gerektiğini bulacaksınız. Uygulayarak, organizasyonunuzun uyum süreçlerini daha bilinçli, etkin ve etkili bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

Performans Değerlendirmede Kullanılabilecek KPI’lar

Uyum Bildirimlerinin Sayısı

Açıklama:

Uyum bildirimlerinin sayısı, çalışanların organizasyon içindeki potansiyel uyum sorunlarına veya risklere ne kadar duyarlı olduklarını gösterir. Yüksek bir bildirim sayısı, çalışanların uyum konularına duyarlılıkta olduğunu ve potansiyel riskleri erken aşamada tespit edebildiklerini gösterir. Ancak bu oranın çok yüksek olması bazen çalışanların konuları yanlış yorumladığına veya organizasyon içinde ciddi uyum riskleri olduğuna da işaret edebileceği gibi bildirim sayısının düşüklüğü uyum iletişiminin veya dile getirme kültürünün zayıflığına işaret ediyor olabilir.

 

Veri Kaynakları:

Uyum bildirim platformu, etik hatları, iç iletişim kanalları

Örnek Veriler:

 • Aylık/ Yıllık toplam uyum bildirim sayısı
 • Bildirimlerin türüne göre dağılımı (örn. rüşvet, usulsüzlük, etik ihlalleri vb.)
 • Bildirim sonrası alınan aksiyonların sayısı ve türü

Uyum İhlal Vakalarının Sayısı

Açıklama:

Uyum vakalarının sayısı, bir organizasyonun ne kadar çok ya da ne kadar az uyum dışı davranışla karşılaştığını gösterir. Düşük bir sayı, etkin bir uyum programının işareti olabileceği gibi, yüksek bir sayı da uyum riskinin göstergesi olabilir. Bu göstergenin takibi, organizasyonun risk profili hakkında önemli bilgiler sunar.

Veri Kaynakları:

 • İç denetim raporları
 • Uyum ihlali raporları
 • Çalışan geri bildirimleri

Örnek Veriler:

 • Toplam uyum ihlali sayısı
 • Departmanlara göre uyum ihlali dağılımı
 • Zaman içinde uyum ihlali trendleri
 • Kanıtlanan ve kanıtlanamayan ihlallerin orantısal ilişkisi

Ortalama İhlal Tespit ve Çözüm Zamanı

Açıklama:

Bir uyum ihlalinin tespit edilmesinden çözümüne kadar geçen süre, organizasyonun uyum konusunda ne kadar etkin olduğunu gösterir. Kısa bir süre, organizasyonun hızlı ve etkin bir şekilde hareket ettiğini gösterebilir; uzun bir süre, uyum süreçlerinde aksamalar olduğunu işaret edebilir.

Veri Kaynakları:

 • Uyum ihlali raporları
 • İç denetim raporları

Örnek Veriler:

 • Ortalama tespit zamanı
 • Ortalama çözüm zamanı
 • İhlal türüne göre çözüm zamanları

Çalışan Geri Bildirimleri

Açıklama:

Çalışanların uyum programına dair geri bildirim verme oranı, programın algılanan etkinliği ve çalışanların programı sahiplenme derecesi hakkında bilgi verir. Yüksek geri bildirim oranı, çalışanların uyum süreçlerine dahil olduğunu ve programın sürekli iyileştirilmesi için katkı sağladığını gösterebilir.

Veri Kaynakları:

 • Anonim geri bildirim platformları
 • İK anketleri

Örnek Veriler:

 • Toplam geri bildirim sayısı
 • Pozitif/Negatif geri bildirim oranı
 • Geri bildirim konularının dağılımı

Mali Yaptırımlar

Açıklama:

Mali yaptırımlar, uyum ihlalleri sonucunda uygulanan mail yaptırımların sayısını ve meblağını gösterir. Bu sayıların düşük olması, uyum programının etkinliğini ve organizasyonun yasalara uygun hareket ettiğini gösterebilir.

Veri Kaynakları:

 • Yasal ve düzenleyici denetim raporları
 • Finansal raporlar

Örnek Veriler:

 • Toplam mali yaptırım sayısı
 • Yaptırım türlerine göre dağılım
 • Yaptırımların zaman içindeki artış veya azalma eğilimi
 • Mali yaptırımların meblağı

Uyum Politikalarının Gözden Geçirilme Sıklığı

Açıklama:

Uyum politikalarının ne sıklıkla gözden geçirildiği, bir organizasyonun değişikliklere ne hızla adapte olduğunu gösterir. Sürekli değişen yasal ve düzenleyici gerekliliklere cevap vermek için uyum politikalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi esastır.

Veri Kaynakları:

 • Uyum politika belgeleri
 • Uyum takvimi
 • Yönetim toplantı notları

Örnek Veriler:

 • Son gözden geçirme tarihi
 • Gözden geçirme sıklığı
 • Politika değişikliklerinin sayısı

İç Denetim Sonuçları

Açıklama:

İç denetim sonuçları, uyum programının etkinliğini değerlendirmede kritik bir faktördür. İhlallerin, risklerin ve fırsatların proaktif olarak tespit edilmesi, uyum programının sürekli olarak geliştirilmesine ve iç kontrollerin güncellenmesine yardımcı olabilir.

Veri Kaynakları:

 • İç denetim raporları
 • Uyum değerlendirme toplantıları

Örnek Veriler:

 • Tespit edilen ihlallerin sayısı
 • Önerilen eylem planları
 • Uygulanan iyileştirmelerin etkinliği

Mevzuata Uyum Gereklilikleri Takibi

Açıklama:

Bir organizasyonun mevzuata ne kadar uygun çalıştığı, iş sürekliliği ve yasal risklerin yönetimi için esastır. Bu KPI, organizasyonun yasal ve düzenleyici değişikliklere ne kadar hızla cevap verdiğini gösterir.

Veri Kaynakları:

 • Yasal güncellemeler
 • Uyum kontrol listeleri
 • Düzenleyici raporları

Örnek Veriler:

 • Yeni veya değiştirilmiş uyum gerekliliklerinin sayısı
 • Uygulamaya alınma süresi
 • İlgili departmanlarla koordinasyon süreci

Uyum Eğitimlerinin Etkinliği

Açıklama:

Uyum eğitimlerinin etkinliği, çalışanların uyum konularını ne kadar iyi anladığını gösterir. Etkin bir eğitim programı, daha az uyum ihlali ve daha bilinçli bir çalışan kitlesi anlamına gelir.

Veri Kaynakları:

 • Eğitim sonrası değerlendirme sonuçları
 • Anketler
 • Çalışan geri bildirimleri

Örnek Veriler:

 • Eğitim test sonuçları
 • Çalışanların geri bildirimleri
 • Eğitimin tekrarlanma sıklığı

Uyum Eğitimlerine Katılım Oranları

Açıklama:

Eğitim katılım oranı, eğitimlerin zamanında tamamlanma oranı gibi veriler uyum eğitimlerine ne kadar çok çalışanın katıldığını gösterir. Yüksek bir oran, çalışanların uyum politikalarına daha fazla farkındalık sahibi olduğunu gösterebilir. Ayrıca, eğitim programlarının etkinliği ve çalışanların uyum konusundaki farkındalıkları arasında bir korelasyon kurulabilir.

Veri Kaynakları:

 • Eğitim katılım kayıtları
 • İK raporları

Örnek Veriler:

 • Toplam katılımcı sayısı
 • Departmanlara göre katılım oranları
 • Eğitim sonu anket sonuçları

Uyum Programı Farkındalık Oranı

Açıklama:

Uyum programı farkındalık oranı, çalışanların organizasyonun uyum programının varlığından ve içeriğinden ne kadar haberdar olduklarını gösterir. Yüksek bir oran, çalışanların uyum konularına daha duyarlı olduğunu ve uyum risklerini daha iyi yönettiklerini gösterebilir.

Veri Kaynakları:

 • Çalışan anketleri
 • Geri bildirim formları

Örnek Veriler:

 • Uyum programının bilinirlik oranı
 • Çalışanların uyum programına yönlendirilme oranı
 • Uyum programının içeriğine dair çalışan bilgisi

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments