10 Adımda ESG Uyum Rehberi

Günümüzde sürdürülebilir bir iş modeli ve kârlılık arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) faktörlerinin önemi, hem stratejik hem de finansal başarı için kritik bir rol oynuyor.

GİRİŞ

Günümüzde sürdürülebilir bir iş modeli ve kârlılık arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) faktörlerinin önemi, hem stratejik hem de finansal başarı için kritik bir rol oynuyor. Yatırımcılar ve diğer paydaşlar artık ESG uyumuna geçmişten çok daha fazla önem veriyorlar; bu da şeffaflığı artırıyor ve şirketlere daha geniş bir yatırımcı ve müşteri tabanı sunuyor.
Öte yandan, ESG uyumu olmayan şirketler, sıkılaşan düzenlemeler ve yaptırımlar nedeniyle önemli risklere maruz kalıyorlar. Bu riskleri minimize etmek ve sürdürülebilir bir iş modeli sağlamak için ESG uyumunun sağlanması büyük önem taşıyor. Bu da, ESG uyumu için bir yol haritasının neden bu kadar değerli olduğunu açıklıyor.

 

1.ADIM

STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

 • ESG vizyon ve misyonunu belirleyin.
 • ESG hedeflerinin ve anahtar performans göstergelerini belirleyin.
 • ESG stratejisini belirleyin ve uygulama planını hazırlayın.

2.ADIM

GEREKLİ KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ VE TAHSİSİ

 • ESG hedeflerine ulaşmak için gerekli mali ve insan kaynağını belirleyin.
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak için gerekli planlamayı yapın.
 • Kaynakları ilgili departmanlar üzerinden ESG hedeflerine yönlendirin ve gözetme, izleme, değerlendirme fonksiyonlarını kurgulayın.

3.ADIM

ESG STRATEJİSİ VE HEDEFLERİNİN İLGİLİ DEPARTMANLARA
DELEGASYONU VE EĞİTİMLERİN VERİLMESİ

 • ESG stratejisi ve hedeflerini tüm ilgili birimlere delege edin.
 • ESG konularında eğitim programları hazırlayın ve ve düzenleyin.
 • Her iş biriminin ESG hedeflerine ulaşmadaki rol ve sorumluluklarını belirleyin.

4.ADIM

ESG PERFORMANSININ İZLENMESİ VE İYİLEŞTİRME
SÜREÇLERİNİN OLUŞTURULMASI

 • ESG uyum programı performansını düzenli olarak izlenmeyin ve değerlendirin.
 • ESG uyum performansı ile ilgili düzenli bir raporlama metodolojisi oluşturun
 • ESG uyum performansındaki gelişmeleri belirleyin ve iyileştirme fırsatlarına yönelik planlar yapın.

5.ADIM

ÇEVRESEL ETKİ ANALİZİNİN YAPILMASI VE YÖNETİM
STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ

 • Üretim, operasyon ve tedarik zincirinizin çevresel etkisini belirleyin.
 • Sürdürülebilir üretim ve operasyon stratejileri geliştirin.
 • Çevresel etki azaltma hedeflerinizi belirleyin ve izleyin.

6.ADIM

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KARBON AYAKİZİ YÖNETİM
STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • Enerji kullanımı ve karbon salınımınızı izleyin.
 • Enerji verimliliği ve karbon ayak izinizi azaltmayı hedefleyen stratejiler geliştirin.
 • Enerji ve karbon yönetimi performansınızı düzenli olarak değerlendirin ve raporlayın.

7.ADIM

SOSYAL FAKTÖRLERİN ANALİZİ VE ÇALIŞAN HAKLARI,
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • İşyerinde çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek için stratejiler geliştirin.
 • Çalışan haklarının korunması ve geliştirilmesi için politikalar oluşturun.
 • Topluluklar ve paydaşlar ile etkileşim ve işbirliğini teşvik etme stratejileri geliştirin.

8.ADIM

SAĞLIK VE GÜVENLİK STANDARTLARI VE TOPLULUKLARLA
ETKİLEŞİM STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarınI uygulayın ve izleyin.
 • Toplumun sağlığı ve güvenliği için stratejiler geliştirin.
 • Topluluklarla etkileşim ve işbirliğini teşvik etme stratejileri oluşturun.

9.ADIM

YÖNETİŞİM FAKYÖRLERİNİN ANALİZİ, ŞEFFAFLIK, ETİK
STANDARTLAR, PAYDAŞ KATILIMI VE MEVZUATA UYUM
STRATEJİLERİ GELİŞTİRİN

 • Şeffaflığı teşvik edin ve etik standartları uygulamak için politikalar oluşturun.
 • Paydaşların katılımını teşvik etme stratejileri geliştirin.
 • Tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlamak üzere stratejiler oluşturun, program geliştirin.

10.ADIM

ESG PERFORMANS ÖLÇME VE RAPORLAMA STRATEJİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ

 • ESG performans göstergelerini belirleyin.
 • ESG performansını düzenli olarak izleiyn ve raporlayın.
 • ESG performansındaki gelişmeleri belirleyin ve iyileştirme fırsatlarına yönelik planlar yapın.

SONUÇ

ESG uyumu, Türkiye’deki büyük şirketler ve küresel şirketlerin yerel tedarikçileri için özellikle iki önemli nedenden dolayı son derece önemlidir.

 • Yatırımcılar ve diğer paydaşlar artık ESG uyumuna daha fazla önem veriyorlar. Bu, hem şeffaflığı artırıyor hem de şirketlere daha geniş bir yatırımcı ve müşteri tabanı sunuyor. Özellikle genç nesiller, etik ve sürdürülebilir iş uygulamalarına değer veriyorlar ve bu tür şirketlerle çalışmayı tercih ediyorlar.
 • ESG uyumlu olmayan şirketler, birçok yargı alanında giderek daha sıkı hale gelen düzenlemeler ve yaptırımlar nedeniyle önemli risklere maruz kalabilirler. Bu nedenle, ESG uyumu, sadece etik ve sürdürülebilir bir iş modeli sağlamakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel yasal riskleri de azaltır.

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments