Üst ve Orta Kademe Yönetimin Uyum Programının Performansına ve Uyum Kültürünün Gelişmesine Etkisi

Bu yazımızda “Tone at the Top, Tune at the Middle” kavramını ve bir uyum programının başarısına ve uyum kültürünün gelişmesine olan etkisini tartışmaya açıyoruz. Kavramı türkçelendirmek üzere müzik alanından bir analoji kullandık:

“Üst kademenin tonu, orta kademenin melodisi”

Uyum ve iş etiği kültürü, bir şirketin başarısında hayati önem taşır. Bu bağlamda, “üst kademenin tonu” ve “orta kademenin melodisi” büyük bir etkiye sahiptir.

Üst kademe yönetim, şirketin etik değerlerini belirlerken, orta kademe yönetim çalışanların günlük etik davranışlarını şekillendirir.

Bu iki unsuru tam anlamıyla kavramak, tüm organizasyonda dürüstlüğü ve bütünlüğü destekleyen başarılı bir uyum programı için kilit öneme sahiptir.

Üst Kademenin Tonu: Yol Gösteren Değerler ve Etik İklim

Üst kademenin tonu, şirketin üst yönetiminin sergilediği değerler, etik ilkeler, bunlara bağlı kurallar ve davranışları temsil eder. Bu ton, şirketin genel kültürünün temelini oluşturur. Eğer üst kademe güçlü ve etik ilkelerle uyumlu bir ton belirlerse, çalışanlar üst düzey yöneticileri örnek alır ve etik davranışı benimsemeye daha yatkın olurlar.

Üst kademenin tonu, müzikte olduğu gibi parçanın temel çerçevesini belirler, sınırlarını çizer

Orta Kademenin Melodisi: Yakın Yöneticilerin Etkisi

Üst kademe genel etik çerçeveyi belirlerken, çalışanların günlük deneyimleri genellikle yakın yöneticileriyle olan etkileşimleri tarafından şekillendirilir. Yakın yöneticiler, çalışanların davranışlarını, algılarını ve eylemlerini doğrudan etkiliyor. Bu yüzden orta kademe, üst kademedeki etik değerleri günlük operasyonlara taşıma konusunda kritik bir rol oynuyor.

Orta kademenin melodisi, müzikte olduğu gibi, dinleyicinin kulağına, hitap eder ve bir duygu hali yaratır.

İki Alan Arasındaki Simbiyotik İlişki

Uyum programının başarısı, üst kademe tonu ile orta kademe melodisinin simbiyotik ilişkisine bağlıdır.

İşte bu iki unsuru vazgeçilmez kılan nedenler:

Tutarlılık ve Bağlantılanabilirlik:

Üst kademenin tonu, etik ilkelerle uyumlu olduğunda güçlü bir temel oluşturur. Ancak orta kademe olmazsa, bu etik değerler çalışanların günlük deneyimlerinden uzak ve bağlantısız kalabilir.

Doğrudan Etki ve Çalışan Algısı

Çalışanlar yakın yöneticileriyle düzenli olarak etkileşime girer ve onların davranışlarını ilk elden görür, deneyimlerler. Yakın yöneticilerin olumlu davranışları, üst kademenin tonunu pekiştirir ve çalışanlar arasında güven oluşturur.

Uyumluluk ve Çeviklik

Yakın yöneticiler, ekibin zorluklarını ve çalışma dinamiklerini iyi anlarlar;  ortaya çıkabilecek uyum risklerine karşı daha uyanıktırlar. Bu özellikleri üst kademenin tonu ile birleştiğinde çalışma arkadaşları için iyi birer lider, etkili birer örnek veya yol gösterici olabilirler. Böylece şirkette etkin bir uyum programı oluşturulabilir.

Sonuç

Başarılı bir uyum programı oluştururken, üst kademenin tonu ile orta kademenin melodisinin önemlerini kavramak esastır.

Üst kademe tonu temeli ve etik iklimi belirlerken, orta kademe melodisi bu değerleri çalışanların günlük yaşantısına taşır. Tüm seviyelerde olumlu bir etik kültürü besleyerek, şirketler sadece yasal gereksinimleri karşılamakla kalmaz, aynı zamanda dürüstlük, güven ve sürdürülebilir başarıyı da destekler.

Unutmayın, üst kademenin tonu ile orta kademenin melodisinin uyumlu birlikteliği, şirketin her idari ve operasyonel alanını kapsayan dayanıklı bir iş etiği çerçevevesi oluşturmanın anahtarıdır.

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments